Καναλάτα Δικτύου Aεραγωγών IMDI-60 / UMLT-60
Κωδικός: IMDI-60 / UMLT-60
2,016.26€

 • Iδανικές για τοποθέτηση σε χαμηλού ύψους ψευδοροφές

 • Διακοπή του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά την διάρκεια απόψυξης

 • Συμπιεστής σταθερών στροφών SANYO scroll

 • Ενσύρματο χειριστήριο LCD

 • Ενσύρματο χειριστήριο με κλείδωμα για παιδιά

 • Λειτουργία με εξοικονόμηση ενέργειας

 • Αυτόματη λειτουργία (Auto Mode) για ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα

 • Αυτόματη επανεκκίνηση, διατηρεί τις προηγούμενες ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

 • Νυχτερινή Λειτουργία SLEEP / ECO

 • Ολοκληρωμένη προστασία με πρεσσοστάτη υψηλής και χαμηλής πίεσης, επιτηρητή φάσης και υπερέντασης

 • HOT START: Aισθητήρας εσωτερικού στοιχείου για τον έλεγχο εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στην θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο

 • Δυνατότητα λήψης αποχέτευσης από δεξιά ή αριστερή πλευρά

 • Ρύθμιση νωπού αέρα από το χειριστήριο(προαιρετικά)